دانشگاههای کشور هفته آینده تعطیل شدند

تعطیلی کرونا

استایلینو: دانشگاههای کشور با مصوبه کمیته ملی کرونا هفته آینده تعطیل شدند.

به گزارش فارس، سعید نمکی گفت: دانشگاههای سراسر کشور طبق مصوبه کمیته ملی کرونا هفته آینده تعطیل خواهند بود که این مصوبه باید به امضای رییس جمهور برسد.

وزیر بهداشت ادامه داد: وضعیت دایر بودن و یا تعطیلی مدارس نیز جمعه شب مشخص خواهد شد.