ظریف: از من خواسته نشد دختر اوباما را گروگان بگیرم

ظریف: از من خواسته نشد دختر اوباما را گروگان بگیرم

استایلینو: ظریف در جمع فعالان مجازی گفت: «در این مدت هر چه خواستید گفتید و ما سکوت کردیم و تنها قاضی رفتید و راضی بودید از این مساله. به من گفته شد قبل از قبول برجام از سوی ایران، امضای اوباما نسبت به لغو تحریم‌ها را بیاور من هم آوردم. از من خواسته نشد دختر اوباما را گروگان بگیرم.»

فرارو