ویدئو یک نماینده مجلس هوادار حذف زبان انگلیسی از مدارس

استایلینو: در این ویدئو اظهارات حسن نوروزی نماینده رباط کریم، سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس و یکی از نمایندگان طراح حذف آموزش زبان انگلیسی را در این مورد تماشا کنید. او در بخشی از صحبت هایش عنوان می‌کند که انگلیسی زبان علمی دنیا نیست و زبان فرانسه، آلمانی و ژاپنی به ترتیب زبان هنر ادبیات، علم و صنعت و تکنولوژی هستند.

 

فرارو