پروژه آپولو ۱۱ دقیقا ۵۰ سال قبل در چنین روزی عملیاتی شد

پروژه آپولو ۱۱

استایلینو: در اوج جنگ سرد و متعاقب آن، جنگ فضایی‌ای که بین آمریکا و شوروی سابق در جریان بود، پس از این که شوروی توانست اولین سفینه فضایی و اولین فضانورد را راهی فضا کند، آمریکا تلاش کرد که اولین انسان را روی ماه بنشاند. نام این پروژه آپولو ۱۱ بود که دقیقا ۵۰ سال قبل در چنین روزی عملیاتی شد. در این ویدئو به نحوه انتخاب فضانوردان، جوان بودن کادر این پروژه بزرگ و همچنین خطری که از بیخ گوش سفینه عقاب گذشت، پرداخته شده است. این ویدئو را از دست ندهید.