مرور رده

تناسب و زیبایی

تزریق بوتاکس چگونه انجام می شود؟

استایلینو: بوتاکس چیست؟ تزریق بوتاکس چگونه انجام می شود؟ آیا بوتاکس فقط برای چین و چروک استفاده میگردد؟ مدت زمان ماندگاری بوتاکس چقدر می باشد؟ کلوستریدیوم بوتولینوم، باکتری است که از آن بوتاکس مشتق می شود، و در بسیاری از مناطق طبیعی از جمله خاک، دریاچه ها و جنگل ها یافت می شود. این باکتری همچنین می تواند در دستگاه های گوارشی پستانداران و ماهی ها و…
ادامه مطلب ...