مرور رده

روابط زناشویی

چطور اختلاف نظر با همسر را به تفاهم تبدیل کنید؟

استایلینو: دکتر سید فرزاد حسینی: اگر در زندگی روزمره روی راه‌حل‌های که منافع طرفین را دربر بگیرد تفکرو تأمل کنید، و به نوعی بازی برنده-برنده باشد از رنجش و دلخوری فاصله خواهید گرفت و می‌توانید اختلاف نظرها را به تفاهم تبدیل کنید. به گزارش استایلینو به نقل از زندگی آنلاین، امروزه شبکه‌های اجتماعی معتادهای خاص خودش راپیدا کرده است کسانی که ساعت‌ها…
ادامه مطلب ...