مرور رده

خردسال و کودک

کودک‌آزاری: چگونه می‌توان فهمید که کودک مشکلی دارد

استایلینو: بعضی از والدین به اشتباه علائم سوءرفتار و آزار کودکشان را می‌بینند ولی آن را نادیده می‌گیرند، چون نمی‌توانند آن را باور کنند یا نمی‌خواهند با آنچه اتفاق افتاده است مواجه شوند و وقتی فرد آزاردهنده از اعضای خانواده باشد، پذیرش این مسئله حتی سخت‌تر خواهد شد. از سوی دیگر، حتی زمانی که مراقب علائم جسمی و تغییرات رفتاری کودک هستید که می‌تواند…
ادامه مطلب ...