مرور رده

بارداری

فاصله استاندارد بین دوبارداری

استایلینو: قدیمی ها بهترین فاصله زمانی بین دوبارداری را بین یک تا یک سال و نیم می دانستند. اما بهترین فاصله زمانی بین دو بارداری چقدر است؟ محققان در یک پژوهش به این نتیجه رسیدند که فاصله زمانی ایده‌آل بین دو بارداری حداقل یک سال است. زنانی که می خواهند در دهه ۳۰ و ۴۰ سالگی باردار شوند اغلب در مورد فاصله زمانی مناسب بین بارداری‌ها تردید دارند.…
ادامه مطلب ...

لگد زدن جنین در رحم

استایلینو: لگد زدن جنین در رحم، با آن ضربه‌های محکم و کوچک، تصویر شگفت انگیزی از انرژی و قدرت یک جسم کوچک و در حال رشد است اما در عین حال کمی هم عجیب هستند .…
ادامه مطلب ...