مرور برچسب

اعتياد و طلاق

آیا اعتیاد شوهر دلیل محکمی برای طلاق گرفتن زن است؟

استایلینو: به موجب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند. اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا مشروبات الکلی در مواردی از مصادیق عسر و حرج است که به موجب آن زوجه می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند و به رغم مخالفت زوج طلاق بگیرد. همان طور که می‌دانید مطابق قانون…
ادامه مطلب ...