مرور برچسب

درمان

گلودرد و راههای درمان

استایلینو: مصاحبه دکتر دادخواه با دکتر کفیلی آقاي دكتر، آیا گلودردها انواع مختلفی دارند و اگر انواع مختلف دارند چگونه به نوع و درمان آن پي ببريم؟ گلو درد بيشتر به خاطر ورم ناحيه حلق است كه باعث احساسي ناخوشايند مي شود مخصوصا در هنگام بلع كه شامل بلع بزاق يا غذا مي شود كه علل مختلفي دارد، مي تواند علل عفوني داشته باشد كه شامل ويروس ها است كه…
ادامه مطلب ...