مرور برچسب

کودکان

صحبت از کرونا در حضور کودکان!

استایلینو:یک روانشناس به مردم توصیه کرد در حضور کودکان درباره ویروس کرونا گفت وگو نکند زیرا این اتفاق سبب اضطراب و آسیب روحی و روانی در آنها می‌شود. به نقل از ایرنا،دکتر حسین ابراهیمی مقدم افزود: بروز یک موضوع ناشناخته و مبهم مانند کرونا در جامعه که فاقد راهکار قطعی به منظور کاهش و رفع آسیب باشد، به طور حتم سبب ایجاد رعب و وحشت در کشور می…
ادامه مطلب ...